VILLKOR vid bokning av Power of Senses ABs tjänster

1. Vid bokning av tjänsterna samtal och clear balance på avtalad tid och plats (gäller även zoom och telefon).
- Avbokning senast 24 timmar innan mötet, vid senare avbokning debiteras för bokningen.
- Avbokningen kan göras i kalenderbokningen, per e-post eller sms.
- Betalning sker i samband med mötet, med swish eller, om särskilt avtalat, mot faktura med 3 dagars betalningstid.

2. Vid bokning av övriga tjänster som samtalsgrupper, onlinekurser, coachingprogram endagsretreat och resor
- De avbokningsregler som anges vid bokning gäller. Vid resor gäller resebolagets villkor.

3. Vid bokning av kurser och föreläsningar online, via leverantör "New Zenler".
- Leverantörerna står för hjälp med alla tekniska problem. Power of Senses AB är behjälplig i kontakt med leverantörerna för att lösa eventuella problem som uppstår så snart det är möjligt.
- Betalning sker direkt via Stripes betalningslösning eller mot faktura enligt särskild överenskommelse med Power of Senses AB.

4. Särskilda villkor vid bokning av onlinekurs
Tillgänglighet:  Kursen är tillgänglig för kunden enligt för tillfället gällande villkor. Tillhörande samtal till kursen bokas in av kunden inom avtalad tid vid registrering. Återbetalning utgår inte för ej bokade samtal inom tidsramen.
Betalning:  Normalt görs betalning med kontokort (stripe). Betalning mot faktura kan avtalas.
Sekretess:  Allt material som ingår i kursen är personligt och får inte delas vidare eller användas i annat kommersiellt syfte. Power of Senses AB äger rättigheterna till samtliga delar i alla kurser.  
Avbokning av onlinekurs:  Distansköplagen gäller, som privatperson har du möjlighet att ångra köpet av kurs inom 14 veckor från köp och få pengarna tillbaka så länge du inte har påbörjat kursen. Distansköplagen gäller inte företag. För coachingsamtal som genomförts gäller för tillfället rådande normaltaxa för samtal (som då dras från beloppet för återbetalning).
Avbokning av coachingsamtal under kursens gång:  Avbokning senast 48 timmarföre bokad tid. Vid senare avbokning räknas samtalet som utfört. Om Power of Senses AB behöver avboka ett samtal har kunden alltid rätt till ersättning i form av en ny tid för samtal.  
Bokning av samtal inne i kursen:  Kunden är själv ansvarig för att boka in samtliga av sina samtal i kalendern som ligger inne kursen. Om det inte finns tider som passar är kunden ansvarig för att kontakta Power of Senses AB i skälig tid för att tider utanför kalendern ska kunna avtalas inom tidsramen för kursen.  
Tryckfel:  Power of Senses förbehåller sig rätten för tryckfel på informations- och säljsidor.  

Övrigt:  
-Power of Senses AB tar inte ansvar för andra företags rekommendationer eller vidare marknadsföring av tjänsten.  
-Power of Senses AB förbehåller sig rätten att vid plötslig allvarlig händelse som sjukdom eller närståendes sjukdom eller död omboka samtal och/eller förlänga kursen för kunden i syfte att erbjuda en så bra tjänst som möjligt.
-Vid tvist gäller Sveriges lagar, aldrig skiljedomstol.  

5. Vid köp av presentkort.
Presentkortet är inte återbetalningsbart. Presentkortet kan användas för samtal, samtalsgrupp, yoga och behandlingar. Det kan även användas för onlinekurs, kontakta då Power of Senses AB för hjälp med köpet. Presentkortet kan inte användas för resor.  Giltighetstid: 1 år från utförandet. Kortet ska ses som en värdehandling och ersätts inte vid förlust.  

Tjänster hos Power of Senses AB är alternativa val och ersätter aldrig behandling inom hälso- och sjukvården eller psykiatrin.
Om du har en psykiatrisk diagnos ska du alltid rådfråga din läkare eller psykiatriker innan du nyttjar Power of Senses ABs tjänster.