Högkänslighet

Jag är högkänslig samtalsterapeut och yogainstruktör, utbildad av Högkänslighet Sverige.
Centralt i samtalsterapi och coaching för högkänsliga är medveten känslohantering/känslotransformation, självmedkänsla och återhämtning.  Sedan jag upptäckte min egen högkänslighet har jag många gånger mötts med fördomar om att jag - personen bakom personlighetsdraget - skulle vara svagare än andra, behöva hanteras med silkeshandskar. Inget kan, enligt mig, vara mer fel! Som högkänslig har jag möjlighet att stå starkare än de flesta. Med rätt förutsättningar och kunskap om hur du kan använda din förmåga till energimedvetenhet så kan du göra vad som helst med ditt liv!  

Vill du veta mer? Jag leder andra högkänsliga personer mot högmedvetenhet.  Högmedvetenhet är det tillstånd där du själv väljer vem du vill vara och hur du vill svara på din omgivning. Där du kan hantera varje motgång med medvetenhet och transformera de tunga känslor som kommer upp till livskraft.  Det kanske viktigaste och största av allt på resan mot högmedvetenhet är att du får möjlighet att släppa de rädslor du haft för att känna obehagliga känslor.  

Vill du veta mer om programmet? Välkommen att boka ett samtal (nedan) med mig för att utforska om det är något för just dig!
 

Några frågor som kan guida dig i om du är högkänslig eller inte: 

- Blir du lätt överväldigad?
- Blir du stressad av att ha mycket att göra på kort tid?
- Undviker du våldsamheter på TV?  
- Behöver du dra dig undan och vila under stressiga dagar?  
- Ordnar du ditt liv så att du slipper överväldigande situationer?  
- Upplever du mer med dina sinnen än andra?
- Har du ett rikt och komplext inre liv?  
- När du var barn, såg vuxna dig som känslig eller blyg?

Om du svarar ja på flera avanstående frågor är det ganska troligt att du är högkänslig.

Definition av Högkänslighet

Högkänslighet är ett personlighetsdrag, det är alltså ingen diagnos!

Draget finns naturligt hos ca 20% av djur och människor och för att du ska kalla dig högkänslig bör du uppfylla de fyra kriterier som sammanfattas i ordet DOES:

D: djup bearbetning. Du bearbetar helt enkelt all information du får till dig genom dina sinnen på ett djupare plan. Det innebär att det tar mer energi för en högkänslig person att bearbeta det den möter i sin vardag än vad det gör för en icke högkänslig person. Den högkänsliga sorterar in information i fler ”fack” i hjärnan.

O: Överstimulering. En högkänslig person blir lätt överstimulerad av för många intryck. Det kan till exempel handla om höga ljud, starka lukter eller att vara i folksamlingar. En högkänslig person använder ständigt sina sinnen för att hålla koll på faror som lurar flocken vilket gör att den behöver mer återhämtning än andra personer för att undvika överstimulering.

E: Empatisk förmåga och emotionell mottaglighet. En högkänslig person har stor förmåga att känna in stämningar och energier, att känna hur andra mår och vad de behöver. Personen påverkas och styrs mycket av känslor i olika situationer. Området i hjärnan med spegelneuroner (de nervceller som hjälper oss att förstå och sätta oss in i andra personer) är mer aktivt hos högkänsliga personer.

S: Sensorisk känslighet. Det kan vara känsla för stämningar, att förstå det som inte uttalas, det mellan raderna.
Det kan också vara att beröras starkt av vacker natur eller konst.

Känner du igen dig i något av det här?
 
Här kan du göra Elaine Arons test för att se om just du är högkänslig.